A A A

SZKOLENIE ŻEGLARSKIE

Szkolenie na stopień żeglarza jachtowego.

 

Szkolenie odbywać się będzie na w pełni wyposażonym jachcie kabinowym typu Antila 24 lub Sasanka 660. Aby obejrzeć jachty patrz zakładkę "Jachty" z lewej strony.

 

Uprawnienia żeglarza jachtowego

* prowadzenie jachtów żaglowych po wodach środlądowych,

* prowadzenie jachtów żaglowych o dł. kadłuba do 12,0m  po  morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej.

 

Wymagania

* ukończony 14 rok życia,

* zgoda rodziców ( w przypadku osób niepełnoletnich)

* zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa 

Uwaga:

Szkolenie w poszczególnych turnusach jest możliwe po zebraniu się min. 4 uczestników.  W przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i zwrotu zapłaconej zaliczki. W miarę potrzeby szkolenie teoretyczne może odbywać się w siedzibie firmy poza sezonem żeglarskim (październik - kwiecień), zaś szkolenie manewrowe w terminie póżniejszym na wodzie w czasie sezonu żeglarskiego tj. w okresie maj - wrzesień.

 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem na stopień żeglarza jachtowego prosimy o kontakt telefoniczny 722533816  lub mailowy  e-mail: biuro@makaboyacht.pl .  Udzielimy wówczas wyczerpującej informacji dotyczącej przebiegu całego procesu szkolenia i egzaminowania.