A A A

RYBACTWO I MORZE 2014-2020

 

 Tytuł operacji:"Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez zakup ekologicznej łodzi żaglowej i katamaranu solarnego napędzanych silnikami elektrycznymi do wykonywania rejsów i czarterów turystycznych i wędkarskich".

Operacja realizowana w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".  Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.