A A A

WYNIKI POSTĘPOWAŃ OFERTOWYCH

Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup łodzi żaglowej.

Na podstawie "Protokołu z wyboru ofert" z dnia 02.11.2019r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne "U Adasia" Adam Mijas, Kwiry 6A, 14-200 Iława, która uzyskała 100 pkt. Oferta ta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2019 oraz zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i podlega wyborowi.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup katamaranu solarnego napędzanego silnikiem elektrycznym.

Na podstawie "Protokołu z wyboru ofert" z dnia 02.11.2019r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Prywatne Piotr Subda, ul. Kwiatowa 2/52, 12-220 Ruciane Nida, która uzyskała 99,2 pkt. Oferta ta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/2019 oraz zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i podlega wyborowi.