A A A

RYBACTWO I MORZE 2014-2020

 

 Tytuł operacji:"Dywersyfikacja i rozwój działalności poprzez zakup ekologicznej łodzi żaglowej i katamaranu solarnego napędzanych silnikami elektrycznymi do wykonywania rejsów i czarterów turystycznych i wędkarskich".

Operacja realizowana w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".  Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

Zapytania ofertowe opublikowano dn. 14.10.2019r
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup łodzi żaglowej Antila 24.4 ( szczegóły i druki do pobrania na dole strony i w zakładce postępowanie ofertowe )

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup katamaranu solarnego napędzanego silnikiem elektrycznym ( szczegóły i druki do pobrania na dole strony i w zakładce postępopwania ofertowe )

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup łodzi żaglowej.

Na podstawie "Protokołu z wyboru ofert" z dnia 02.11.2019r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne "U Adasia" Adam Mijas, Kwiry 6A, 14-200 Iława, która uzyskała 100 pkt. Oferta ta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 1/2019 oraz zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i podlega wyborowi.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 14.10.2019r na zakup katamaranu solarnego napędzanego silnikiem elektrycznym.

Na podstawie "Protokołu z wyboru ofert z dnia 02.11.2019r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Prywatne Piotr Subda, ul. Kwiatowa 2/52, 12-220 Ruciane Nida, która uzyskała 99,2 pkt. Oferta ta jest zgodna z przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/2019 oraz zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i podlega wyborowi.